ตามรอย..พระเจ้าตาก EP.17 (Full) I ส่องผี

วัดเขาขุนพนม เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงพุทธศตวรรษที่ 20 มีตำนานท้องถิ่นเล่าขานว่า วัดเขาขุนพนมนี้ เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จมาประทับ และจำพรรษาในฐานะพระภิกษุ หลังจากสิ้นรัชกาลกรุงธนบุรี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2325 จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2368 โดยที่ไม่ได้ทรงถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ตามพระราชพงศาวดาร แต่ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับทหารคนสนิทหรือพระญาติ ที่มีรูปพรรณใกล้เคียงกัน
จดหมายเหตุโหร กล่าวว่า “ณ วันพุธ แรม 13 ค่ำ เดือน 5 เจ้าตากดับขันธ์ ชนมายุ 48 ปี กับ 15 วัน” จดหมายเหตุโหรฉบับรามัญว่า “พระยาจักรีกลับจากเมืองญวนเข้าเมืองบางกอก แล้วฆ่าพระเจ้าแผ่นดินเก่าเสีย” แต่เช่นเดียวกับเอกสารอื่น ๆ คือไม่ได้บอก “วิธีการ” เอาไว้อย่างชัดเจน
และแน่นอนที่สุดว่าเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ล้วนผ่านการ “ชำระ” ปรับแต่งมาแล้วทั้งสิ้น จึงเป็นเหตุให้ฉากสำคัญวันสุดท้ายกรุงธนบุรียังต้องถูกทวงถามความจริงอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ยังมีบุคคลอีกอย่างน้อย 4 ท่าน ที่เชื่อว่าอยู่ในเหตุการณ์ในวันสุดท้ายของกรุงธนบุรี และได้แต่งหนังสือไว้เป็นหลักฐานสำคัญว่า แท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นแน่กับพระเจ้าตากและกรุงธนบุรี
บุคคลอย่างน้อย 4 ท่าน ที่เชื่อว่าได้เห็นเหตุการณ์วันสุดท้ายของกรุงธนบุรี คือ
สมเด็จพระวันรัตน วัดพระเชตุพนฯ แต่งหนังสือเรื่องสังคีติยวงศ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อปี 2332
กรมหลวงนรินทรเทวี เขียนบันทึกเป็น จดหมายความทรงจำฯ ลำดับความตั้งแต่ปี 2310-2381
พระชำนิโวหาร แต่ง โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จับความตั้งแต่เจ้าพระยาจักรีออกเดินทัพไปกรุงกัมพูชา จนกระทั่งปราบจลาจลในพระนคร และสร้างกรุงเทพมหานคร
พระยาทัศดาจัตุรงค์ แต่งหนังสือเรื่อง ลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันท์ ลำดับเรื่องโดยสังเขปตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาจนถึงสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ข้อที่น่าสังเกตคือ ในจำนวน “คำให้การ” ของทั้ง 4 ท่านนี้ มี 3 ท่านแรก ที่แต่งหนังสือเล่าถึงเหตุการณ์จลาจลในกรุงธนบุรีโดยสังเขปบ้าง อย่างละเอียดบ้าง แต่เมื่อถึงฉากประหารพระเจ้าตาก ทั้ง 3 ท่านก็  “ข้าม” เรื่องราวตอนนี้ไป โดยไม่ข้องแวะแม้แต่น้อย เข้าทำนองไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บ ไม่เปิดแผลเก่า ให้เป็นที่ระคายเคือง
สมเด็จพระวันรัตนกล่าวถึงเหตุการณ์ไม่สงบในกรุงธนบุรีในหนังสือสังคีติยวงศ์ ไว้โดยสังเขปดังนี้ “ลุพระพุทธศักราช 2325 ล่วงแล้ว ปีขาล ครั้นความโสกปริเทวทุกข์โทมนัสแลอันตรายมีประการต่าง ๆ บังเกิดขึ้นแก่ชนเหล่านั้นคือ บังเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะบุคคลลามกโกหกมารยาเปนอันมากในพระพุทธสาสนา แลบังเกิดขึ้นแก่คฤหัสถ์เปนอันมาก
สมเด็จพระผู้ทรงพระมหากรุณาทั้ง 2 พระองค์นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้น ๆ ก็มีพระกมลหฤไทยหวั่นไหวไปด้วยพระเมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ ได้โอกาสระงับชนพวกอสัจอธรรมทั้งหลาย กระทำให้มหาชนได้เกษมศุขแล้ว ก็มีพระจำนงจะใคร่สร้างพระมหานคร เพื่อให้อยู่เจริญศิริสุขสวัสดีและป้องกันข้าศึก ณ ฝั่งฟากแม่น้ำด้านปุริมทิศาภาค
จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระวันรัตนได้กล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพระนครอยู่บ้างด้วยฝีมือของ “พวกอสัจอธรรมทั้งหลาย” เป็นการกล่าวโดยรวมไม่ได้หมายเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ใด และไม่ได้ “แตะ” ฉากสุดท้ายของกรุงธนบุรีเลยแม้แต่น้อย ส่วนกรมหลวงนรินทรเทวี ได้กล่าวถึงเหตุการณ์การจลาจลอย่างละเอียด มีแม้กระทั่งการถ่ายทอดคำพูดแบบคำต่อคำของพระเจ้าตากในบางตอน แต่เมื่อถึงเวลาสำคัญคือฉากการประหารพระเจ้าตากก็หายไปอย่างน่าพิศวง 
“สมเด็จพระไอยกาเจ้าฟ้ากระษัตริย์ศึก เสด็จอยู่กรุงกำภูชา ถอยมาประทับด่านกระบิน ทราบว่ากรุงธนข้นเข็ญเปนศึกขึ้นกลางเมืองถึงสองครั้ง จึงเสด็จกลับเข้าพระนคร ฯ ณ วันเสาร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 5 ลุศักราช 1144 ปีขานจัตวาศก เพลาสองโมงเศษศุขสวัสดิฤกษ เสด็จเข้าพระนครปราบดาภิเศก อดิเรกเฉกชมสมบัติ จักรพรรดิ์ตราพร้อมถวาย 12 พระกำนัล 12 พระคลัง แล้วมีพระราชโองการรับสั่ง ให้ตั้งกรุงเทพมหานคร”
ถ้าหากว่ากันตามลำดับเหตุการณ์ก็คือ หลังจากเจ้าพระยาจักรีกลับมาถึงกรุงธนบุรีแล้ว จึงให้ชำระโทษแก่พระเจ้าตาก แล้วจึงตั้งกรุงเทพมหานคร สิ่งที่น่าแปลกสำหรับจดหมายความทรงจำฯ ฉบับนี้ก็คือ เป็นการบันทึกอย่างละเอียดมีลำดับเรื่องราวเป็นขั้นเป็นตอน แม้แต่การถอดคำของพระเจ้าตากมา เช่น เมื่อตอนที่ขุนนางฝ่ายพระเจ้าตากลากปืนขึ้นป้อมจะรบกับฝ่ายพระยาสรรค์นั้น พระเจ้าตากก็ทรงห้ามไว้ว่า “สิ้นบุญพ่อแล้ว อย่าให้ยากแก่ไพร่เลย” หรือตอนที่จะทรงผนวชหลังพ่ายให้กับพระยาสรรค์ก็ตรัสว่า “เอหิภิกขุลอยมาถึงแล้ว”
ท้ายที่สุดเมื่อกองทัพพระยาสุริยอภัยยกมาล้อมกองทัพพระยาสรรค์ พระยาสรรค์ก็ปล่อยเจ้ารามลักษณ์ให้ไปเกลี้ยกล่อมพระเจ้าตากมานำการรบแต่ก็ทรง “ละ” แล้ว “ท่านว่าสิ้นบุญเราแล้วอย่าทำเลย” นี่คือเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าพระยาจักรีจะยกทัพกลับมาถึงกรุงธนบุรี แต่ไม่ว่าจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีจะละเอียดเพียงใด ก็ทรง “ละ” ฉากสุดท้ายของพระเจ้าตากไว้เช่นกัน ไม่มีคำกล่าวแม้กระทั่งการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าตากเกิดขึ้นเมื่อใด ฉากอวสานกรุงธนบุรีหายไปทั้งฉากอย่างน่าประหลาดใจ ข้อมูลจาก ศิลปวัฒนธรรม ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน คลิปใหม่พวกเรานะครับ :)
คลิก : thproject.info/author/3vZ.html...
ติดตามความเคลื่อนไหว และผลงานช่องทางอื่นที่นี่ !!!
Facebook ช่องส่องผี : %E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B5-123270439061068/
ไอดี Line@ ช่องส่องผี : @winyan
กลุ่ม FC ช่องส่องผี : groups/32470...
#ตามรอยพระเจ้าตาก#วัดเขาขุนพรม#ช่องส่องผี#TheRealGhosts#ส่องสนทนา#เล่าเรื่องผี#สิ่งเร้นลับ#ความเชื่อ#วิญญาณ#คลิปส่องผี#วัดเขาขุนพรม

ดาวน์โหลด

มุมมอง
3,217,292

ความคิดเห็น

 • ไม่รู้ใครว่าไงแต่ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ถึงแม้ไทยในวันนี้ไม่ค่อยจะน่าอยู่ก็ตาม

  N DeppN Depp2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • เราเป็นลูกหลานพระเจ้าตากกันทุกคนเลยสิเนอะ ภูมิใจจังเลย มีบรรพบุรุษน่ากราบไหว้ได้สนิทใจอย่างนี้ แค่นึกถึงก็ปิติในความดีที่ท่านทำให้คนไทย

  NanaNana4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • เทปนี้ดีมากเลยสอดคล้องกับคำพูดของหลวงพ่อฤษีลิงดำไม่ผิดเพี้ยน

  PupaPupa8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • เวลาเราเห็นท่านเราจะร้องไห้ทุกครั้งเป็นอะไรไม่รู้

  Jen JeeJen Jee10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 😁

  PR AEPR AE11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • พี่บ๊วยกับพี่เจมส์เอาแต่ถามอยู่นั่นแหละ ไม่ให้พี่เรนนี่พักบ้างเลย ขนาดเขาเหนื่อย เขาหายใจไม่ทันขนาดนั้นอะยังจะดันทุรังถามเรื่องประวัติศาสตร์ต่ออีก ตัดซีนออกก็ได้ค่อยตัดมาถ่ายอีกรอบ ให้เขาพักก่อนจ้ะ

  Schnauzer VIISchnauzer VII16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ร้องไห้ออกมาเลย.อ.เรนนี่.นําตาแห่งความภาคภูมิ.💜.และความดี.🏡.🎎.🎀.💜💜.🐺

  aa cmaa cm17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คริปนี้สุดยอดเลยนะครับ

  ประหยัด ลุสมบัติประหยัด ลุสมบัติ17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ดูแล้วน้ำตาใหลพร้อมน้องเรนเลยครับ...รักพระเจ้าตากสุดหัวใจครับ

  ป๋าต่อ&น้องตะวัน channel.ป๋าต่อ&น้องตะวัน channel.19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ชอบตรงที่ท่านบอกมาก ว่า ทรัพย์สิน สมบัติ ชื่อเสียง ลาภยศ ไม่ได้ทำให้เรามีความสงบสุข ความสุขไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้น แต่ความสุขมันอยู่ที่ใจของเรา ถ้าเราวางทุกอย่างให้เป็นและรู้จักให้ รู้จักรัก รักด้วยใจที่อยากจะให้ นั่นคือ ความสงบสุขอันแท้จริง ถ้าลูกจะมีทุกอย่างให้มากแค่ไหน ถ้ารู้จักวาง ทุก อย่างก็จะเป็นแค่โมฆะกับลูกได้เสมอ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  Rattiya ChuaychartRattiya Chuaychart22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • คำว่า ขนาดท่านมีอำนาจท่านยังววางได้ แล้วทำไมพวกเราจึงวางไม่ได้😭

  GRU CHOW CHANALGRU CHOW CHANAL23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ฮาาาา่

  สมภพ มั่งกิ่งสมภพ มั่งกิ่งวันที่ผ่านมา
 • เอาจริง ๆ แค่เห็นรูปปั้นเสมือนพระองค์ ก็อยากร้องไห้แล้ว นี่ดูรายการยังอยากร้องไห้ น้ำตาไหล น้ำตาไหลพลักๆๆๆๆ ไม่ว่าจะเป็นละคร หรือ อะไรก็ตาม กราบพระองค์ แทบฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าข้า

  yuwatida naseeseanyuwatida naseeseanวันที่ผ่านมา
 • ขนลุกเลยดูทีไร😰

  Thanakorn Channel TV1135Thanakorn Channel TV1135วันที่ผ่านมา
 • ขอบคุณรายการ ขอบคุณ อ.เรนนี่ ที่ทำให้รู้แจ้งเรื่องพระเจ้าตากสิน ชอบบทสรุปคุณบ๊วย ทำดีให้ตนเอง ไม่ต้องสนใจโลกโซเชี่ยลจนเกิน ระหว่างคุยในรายการสดๆเสียงสด ไม่มีดนตรีทำเรื่องให้ตื่นเต้นเร้าใจ แต่มีความจริงใจ ซึ้งมากๆค่ะ ดูไปร้องไห้ไปด้วย รักพระเจ้าตากสิน รักรายการ ขอให้ทำดีกันต่อไปนะค่ะ

  หนูเร็ก ถนัตหนูเร็ก ถนัตวันที่ผ่านมา
 • ด้วง ด้วงต้องเป็นกษัตริย์นะเพราะเราเป็น กษัตริย์ที่จนที่สุด เบี้ยหวัดเงินเดือนเราก็ยังค้างจ่ายหนี้เจ้าสัวเมืองจีนเขาก่จะมาทวง นี่คือคำพูดจากพระอริยเจ้าที่ท่านสื่อสารกับพระเจ้าตากได้ พระเจ้าตากท่านไม่ได้โดน ร. 1 ประหารเหมือนที่ตำราเขียนไว้ และพวกเลวอ้างความชอบธรรมจะยึดบ้านยึดเมืองจาก พระมหากษัตริย์ของไทยเรา

  Chanakun InphukChanakun Inphukวันที่ผ่านมา
 • ทำไมผมดูแล้วโกรธ😔

  Tao SorrawitTao Sorrawitวันที่ผ่านมา
 • น้ำตาไหลค่ะ

  ปลูกไปเรื่อยๆ ทํากินเองปลูกไปเรื่อยๆ ทํากินเองวันที่ผ่านมา
 • นำ้ตาจะไหล

  จันทรา ชลสินธ์จันทรา ชลสินธ์วันที่ผ่านมา
 • ผมก็ศึกษาชอบในประวัติศาสตร์นะครับ แค่พูดว่า สมเด็จเจ้าฟ้า ผมก็เข้าใจอยู่ มองหลายๆอย่างออกเลยครับ

  Jfaymes CobraJfaymes Cobraวันที่ผ่านมา
 • ผมร้องไห้ตามคุณเรนนี่ด้วยครับ ซาบซึ้งใจจริงๆสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  OPASH ParsaiOPASH Parsaiวันที่ผ่านมา
 • ผมขออโหสิกรรม กับคุณ บ๊วย นะครับ ที่เคยคิดไมดี กับคุณ หลังจากที่ดูรายการนี้ ที่คุณ บ๊วย เป็นผู้ดำเนินการแล้ว รู้สึกผิดมากๆ ที่เคยมองคุณในแง้ลบ ผมขออโหสิกรรม นะครับ รู้สึดีมากๆครับ นะตอนนี้ ขอให้คุณ บ๊วย และทีมงาน ทำรายการนี้ไปนานๆครับ และเจริญในธรรม ตลอดไปนะครับ (ท่านทุกคน คือ สื่อธรรมทาน ให้ รู้แจ้ง ในโลกความจริง ที่น่าสรรเสริญ ครับ)

  Mr. Suwan BoonyooMr. Suwan Boonyooวันที่ผ่านมา
 • 16:57 เสียงอะไร

  best riverッbest riverッ2 วันที่ผ่านมา
 • ไอนายกตู่สมควรดูคลิปนี้สมัยก่อนสู้รบเพื้อปกป้องบ้านเมือง ทหารสมัยนี้ขูดรีดเงินประชาชนกันเอง

  Tinglee volasetmateeTinglee volasetmatee2 วันที่ผ่านมา
 • ขอให้มีความสุขในโลกแห่งวิญญานครับสมเด็จ

  ThonBuri 2020ThonBuri 20202 วันที่ผ่านมา
 • เคยไปกราบอนุสาวรีย์ พระเจ้าตาก เหมือนท่านตตัวสูงใหญ่ ไม่ใช่ตัวเล็ก แปลกใจตริงนี้

  ศิริธร อุเทนทําศิริธร อุเทนทํา2 วันที่ผ่านมา
 • ไอ้บ้วยมันสลิ่มนี่หว่า.มันแค่อยากแก้ความจริง.ให้เข้าทางพ่อมัน.

  แดง สุดดีใจแดง สุดดีใจ2 วันที่ผ่านมา
 • ทวดของทวด นี้ผมปลื้มใจจังที่ได้เกิดเป็นลูกหลานท่าน

  Pong NanakornPong Nanakorn2 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้พี่มาพิชัยด้วยค่ะ อัฐิอยู่กรุงเทพ200ปี ครบ200ปีแล้ว ก็เอาอัฐิพ่อกลับมาไว้บ้านเกิดเรียยร้อยแล้วค่ะ มาล่วงหน้าเลยก็ดี เพราะวันที่7เมษานี้ 63 หนูมีการแสดงต่อหน้าท่านพ่อค่ะ เค้าจัดงานที่บ้านเกิด พระยาพิชัย

  wipada namwongwipada namwong2 วันที่ผ่านมา
 • น้ำตาไหลตลอดเลย ขออนุโมทนาทีมงานทุกคนที่นำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะ

  Rose UdonRose Udon2 วันที่ผ่านมา
 • มัว ดจ้าฟ้าเหม็น สิ้นพระชนได้อย่างไร รายการนี้แย่มากป้ั้น ผีหลอดลวงคนดู

  sexboom saasexboom saa3 วันที่ผ่านมา
 • ผมเคยไปทัศนะศึกษาที่นี่ตอนป.4 เป็นสถานที่ที่สงบมาก และได้ฟังเรื่องเล่าของพระเจ้าตากสิน ซึ่งตอนนั้นมันขัดแย้งกับที่เคยเรียนมา เลยเชื่อ50/50 ตอนนี้ผมอายุ21ปี มาดูรายการนี้ ผมเชื่อ100%เลยว่าท่านหนีมาที่วัดแห่งนี้จริง ผมดูรานการผีรายการอื่นผมไม่ค่อยเชื่อเลย เพราะดูเหมือนเตี้ยมกันมา แต่ผมดูรายการนี้แค่ครั้งแรกผมเชื่อเลยว่า ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แต่รู้สึกแบบนั้นจริงๆ

  MiN GiNNy.MiN GiNNy.3 วันที่ผ่านมา
 • ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่า ประวัติศาสตร์เชื่อไม่ได้ยังไงไม่รู้ เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เพราะประวัติก็คือที่บันทึกไว้อาจจะมีทั้งการบิดเบือนแก้ไข ให้คนรุ่นต่อไปเข้าใจแบบนั้นยึดติดแบบนั้น ทั้งๆที่ความจริงความชั่วแท้จริงอาจเป็นความดี ความดีอาจเป็นความชั่วได้ ความเห็นเรานะ

  ปอ อา ว ปาวปอ อา ว ปาว3 วันที่ผ่านมา
 • คือดีอะ

  ตรีทิพยนิภา ยุทธ์ธนประภาตรีทิพยนิภา ยุทธ์ธนประภา3 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้คนไทยเรารักแล้วปองดองกันมากๆ

  Sroyfa ChaurjeeSroyfa Chaurjee3 วันที่ผ่านมา
 • น้ำตาไหลเลย

  Janjao JanjaoJanjao Janjao3 วันที่ผ่านมา
 • ขนลุกค่ะ

  Smart hdSmart hd3 วันที่ผ่านมา
 • ขณะที่ดู EP นี้ขนลุกบ่อยมากค่ะ ซาบซึ้งเเละปลื้มปิติมากค่ะ

  ณิชนิตา แตงทองณิชนิตา แตงทอง3 วันที่ผ่านมา
 • กราบสาธุ...และขอขอบคุณพวกท่านที่เผยแพ่รความดีและความจริงสู่สาธาระณะชน

  XxdarkZxX channelXxdarkZxX channel3 วันที่ผ่านมา
 • รู้แต่ว่าพระเจ้าตาก กลับชาติมาเกิดเป็นหลวงตามหาบัวนะครับ ตามที่ครูบาอาจารย์บอกไว้. ชอบดูรายการนี้นะครับ. ทำให้เตือนสติตัวเอง

  จักรสุเดช พัตราภรณ์จักรสุเดช พัตราภรณ์3 วันที่ผ่านมา
 • ร้องไห้ตามเลยค่ะ

  Ying WajanawanYing Wajanawan3 วันที่ผ่านมา
 • รู้สึกศรัทธาพระเจ้าตากมากๆ ขอบคุณรายการนี้มากๆเลย ติดตามทุกคลิปครับ

  Patty GamerPatty Gamer3 วันที่ผ่านมา
 • เรื่องนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะ ตรงกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเขียนไว้

  Vicky NiniVicky Nini3 วันที่ผ่านมา
 • คนเราเมื่อไปถึงจุดอิ่มตัวแล้ว มันจะรู้สึกเบื่อหน่ายไปเอง ปล่อยวาง สละทุกอย่าง ถือใว้มันก็หนัก

  บ่าว เมืองหนองคายบ่าว เมืองหนองคาย4 วันที่ผ่านมา
 • สำหรับเราใครที่ถามว่า ทำไมเทวดาไม่อยู่บนสรวงสวรรค์ เราเชื่อว่า ภพภูมิที่ท่านอยู่ไม่ใช่โลกมนุษย์ แน่ค่ะและเชื่อว่า สถานที่ที่เทวดาอยู่ก็ไม่เหมือนภาพที่เราเห็นเบื้องหน้าแน่นอน เราเคยฟังและอ่านมาพอสมควร คนที่มีคุณูปการ ต่อโลกหลังตายจากโลกไป ท่านก็จะไปจุติอีกภพที่สุขสบายกว่าโลกนี้มากมายนักแต่หน้าที่ท่านยังไม่หมด ท่านอาจมองลงมาเพื่อโปรดสัตว์โลก ก็ นานาจิตตังนะคะ

  mane wanmane wan4 วันที่ผ่านมา
 • เราเชื่อ ว่าพระองค์บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้ว จากที่เคยได้ฟังพระอริยะ ตอนนี้ท่านคือ วิสุทธิเทพ เพื่อ จะเป็นพระพุทธเจ้า แต่เราก็มิอาจทราบได้ว่า องค์ที่เท่าไร นานาจิตตัง พูดตามอาจารย์ เรน ค่ะ

  mane wanmane wan4 วันที่ผ่านมา
 • ดูแล้วนำ้ตาจะไหลตลอดเวลาเลยค่ะ.

  Pikul BremenPikul Bremen4 วันที่ผ่านมา
 • คนจันทบุรี่ครับ

  Đêâď ShotĐêâď Shot4 วันที่ผ่านมา
 • ผมเชื่อพระเจ้าตากท่านเสียสละตัวเองเพื่อประเทศชาติ​ แต่บางครั้งการพูดของอาจารย์​เรนฟังดูแปลก​ เหมือนพูดเกินความเป็นจริง​ เช่นถามว่าพี่เจมรู้เรื่องนี้ดี​ พี่เจมก็ตอบว่าผมไม่แน่ใจ​ตัองไปเปิดประวัติศาสตร์​ดูก่อน​ แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อการทำดี​ การถือศิล5​ จะนำพาชิวิตเราไปในทางที่ดีได้​ สาธุกับรายการส่องผีครับ

  Kittisak SakKittisak Sak4 วันที่ผ่านมา
 • ตอนคุณเรนเล่าขนลุกตลอด มีอะไรเกี่ยวกับผมไหมเนี้ย

  ณัฐวุฒิ มณีรัตน์ณัฐวุฒิ มณีรัตน์4 วันที่ผ่านมา
 • เรน555​ ท่านสวรรคตมาสองร้อยกว่าปี​ ผมก็รักท่าน​ แต่สงสัยทำไมท่านยังอยู่ที่นี้อีก ทำไมไม่ไปอยู่บนสวงสวรรค์​ ดราม่า​ คนไทยไม่รักกันเมื่อก่อนไม่มีไทยมีแต่สยามรึปล่า​ว​ แต่ก็ดูเป็นบันเทิงดี

  Witat ChantarssapWitat Chantarssap5 วันที่ผ่านมา
 • ปู่เจ้านาวา เจ้าเขา

  พี่'โบ็ท' เฟี้ยวฟ้าวพี่'โบ็ท' เฟี้ยวฟ้าว5 วันที่ผ่านมา
 • เคยไปทำบุญที่วัดนี้ แต่ตอนนั้นไม่รุ้ว่าเรื่องพระเจ้าตากเป็นเรื่องจริง ดูคลิปนี้มีศรัทธามาก

  Blue sky KiddosBlue sky Kiddos5 วันที่ผ่านมา
 • ตามรอย... พระเจ้าตาก​ คลิปแรกที่ดูช่องนี้

  Parichat EurangParichat Eurang5 วันที่ผ่านมา
 • สาธุกับพระองค์พระเจ้าตากพระมหากษัตริย์ผู้เสียสระแด่ปวงชนชาวไทยสาธุๆๆค่ะ

  ชญาภา ชัยศรีชญาภา ชัยศรี5 วันที่ผ่านมา
 • เชื่อเรื่องจิตวิญญาณและกฏแห่งกรรม

  ชญาภา ชัยศรีชญาภา ชัยศรี5 วันที่ผ่านมา
 • อ.เรนนี่และทีมงานซื้อที่ส่องวิญญาณมาจากไหนคะราคากี่บาท

  Petpy tube HomeletPetpy tube Homelet5 วันที่ผ่านมา
 • ไม่ว่าจะพูดหรือจะบันทึกไว้แบบไหน ความจริงก็คือความจริง พระเจ้าตากทรงกู้ชาติ ท่านคือพระมหากษัตรย์ในดวงใจคนไทยตลอดไป

  ปลาอินทรีย์ ซ่อนหาปลาอินทรีย์ ซ่อนหา5 วันที่ผ่านมา
 • ขนลุก.น้ำตาไหล...คืออาการที่เห็นพระรูปทรงม้าของพ่อตากสิน.

  กฤษฎ์นน ประสิทธิพัฒน์กฤษฎ์นน ประสิทธิพัฒน์5 วันที่ผ่านมา
 • ผมนี่รีบหาข้อมูลประวัติพระเจ้าตากเลย​

  พี่โซนี่ พากินพาเที่ยวพี่โซนี่ พากินพาเที่ยว5 วันที่ผ่านมา